Γεννήτρια

Γεννήτρια ρεύματος  με σταθεροποιητή τάσης .Μπορεί να υποστηρίξει μεγαφωνική εγκατάσταση , Υπολογιστές , φουσκωτή αψίδα