Ψηφιακή καταγραφή αποτελεσμάτων

bib-tag

Το σύστημα ψηφιακής χρονομέτρησης καταγράφει τον χρόνο των αθλητών σε αγώνες που απαιτείται αξιοπιστία αλλά και ταχύτητα στην έκδοση αποτελεσμάτων. Το σύστημα βασίζεται σε καταγραφή των αθλητών με την χρήση Chip RFID και παρέχει ακρίβεια δευτερολέπτου. Παρέχεται η  δυνατότητα Online   εμφάνισης των καταγεγραμμένων χρόνων μέσω Internet με καθυστέρηση 3 λεπτών, καθώς και κατάταξη αθλητών ανά κατηγορία και φύλλο. Επίσης υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης διπλωμάτων με τον χρόνο και το όνομα του αθλητή την στιγμή  που τερματίζει. Το σύστημα υποστηρίζεται από το προσωπικό της εταιρείας μας .